Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 08-03-2022 (versie 0.3).

Burckhardt Compression (Nederland) BV, former Mark van Schaick BV, gevestigd aan Nieuwe Waterwegstraat 7, 3115 HE Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Burckhardt Compression (Nederland) BV, former Mark van Schaick BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • voorletters
 • titels
 • functie
 • geslacht
 • werkgever / opdrachtgever
 • zakelijke adresgegevens
 • zakelijke telefoonnummer(s)
 • zakelijke e-mailadres
 • bij gebruik van onze website, internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Burckhardt Compression (Nederland) BV, former Mark van Schaick BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om goederen en diensten aan u te leveren of bij u af te nemen
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing

Geautomatiseerde besluitvorming

Burckhardt Compression (Nederland) BV, former Mark van Schaick BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Burckhardt Compression (Nederland) BV, former Mark van Schaick BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Burckhardt Compression (Nederland) BV, former Mark van Schaick BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Burckhardt Compression (Nederland) BV, former Mark van Schaick BV deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Burckhardt Compression (Nederland) BV, former Mark van Schaick BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Burckhardt Compression (Nederland) BV, former Mark van Schaick BV maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Burckhardt Compression (Nederland) BV, former Mark van Schaick BV  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Burckhardt Compression (Nederland) BV, former Mark van Schaick BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:

 • pasfoto
 • MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
 • paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Burckhardt Compression (Nederland) BV, former Mark van Schaick BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Burckhardt Compression (Nederland) BV, former Mark van Schaick BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Burckhardt Compression (Nederland) BV, former Mark van Schaick BV.

Contactgegevens

Burckhardt Compression (Nederland) BV
3115 HE Schiedam
tel: +31 10 4090599
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.

icon pdf 32x32 Klik op het icoon om de privacystatement te openen als pdf-bestand